Nyheter

Årsmöte 2019

  • 11 feb 2019
  • Årsmöte

Välkomna på årsmöte den 20/3 klockan 18.30 i Sporthallen!

Agenda för årsmötet finns under Om HSS/Årsmöte 2019  

Motioner ska vara styrelsen till handa senast den fredagen den 20/2.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelser, verksamhetsplan/budget, styrelsens förslag och inkomna motioner kommer att finnas tillgängliga via HSS kansli en vecka före årsmötet.

Vi bjuder så klart på fika!