Simskola

Kolla ditt barns utmärkelser

HSS simskola är för barn i åldrarna 2 år till ca 10år.

HSS har tyvärr inga kurser för barn som är 0–1 år just nu.   

                           

HSS simskola består av två delar:

MINISIM
Simning med förälder med i vattnet, instruktionerna riktas till föräldern som utför övningarna med sitt barn.
Ålder: från 2 år till ca 4 år

Termin 1 vecka 3-19 2024 (ej v 8+14 samt röda dagar)

Termin 2 vecka 35-50 2024 (ej v 44)

Nivåer: Minisim nybörjare och Minisim fortsättning

 

SIMSKOLA
Simning utan förälder med i vattnet
Ålder: från den termin man fyllt 4 år till ca 10år

Termin 1 vecka 2-18,19 2024 (ej v 8+14 samt röda dagar)

Termin 2 vecka 35 -50 2024 (ej v 44)

Nivåer: Från nybörjare utan förkunskaper till att man har gjort Vattenprovet (simma 200m varav 50m på rygg)

 

Den Svenska Simlinjen
Höganäs Simsällskap följer den Svenska Simlinjen som är framtagen av Svenska Simförbundet. Simlinjen består av fem nivåer och bygger på Simförbundets simmärken. Ni kan se de nivåer vi erbjuder i menyn till vänster. 

Om du vill veta mer om Simlinjen kan du läsa mer på Svenska simförbundets hemsida: www.simforbundet.se

 

Två-terminssystem

Höganäs Simsällskap har två simskoleterminer på ett läsår. Varje termin består av 14-15 veckor (14-15 lektioner). Start av termin 1 sker i augusti/september, termin 2 i januari

 

Inför ny termin

Simlärarna utvärderar i slutet av varje termin hur det har gått för barnen samt vilken nivå som är lämplig till kommande termin. Denna nivårekommendation får ni som föräldrar upplysning om i slutet av varje termin. Utifrån denna rekommendation bokar ni sedan ny simgrupp i vårt bokningssystem KanslietOnline. Det är simmärkena och de olika delmomenten som simlärarna utgår ifrån när de sätter grupprekommendationerna.

Höganäs Simsällskaps målsättning i simlinjen

Minst 1 nytt moment eller minst 2 avklarade nya delmoment på simmärkesnivån per termin.

(Tänk på att barnen utvecklas olika och kräver olika lång tid för inlärning av de olika momenten. Ju mer föräldrar och barn badar/simmar tillsammans utanför simskolan, desto fortare kan de lära sig bli vattenvana och till slut simkunniga).

Viktigt att tänka på!

Barnet ska ha fyllt eller fylla 4 år den termin han/hon börjar simskolan.

Barnen ska klara sig utan föräldern i simhallen under lektionen

Vattenvanan och tillhörande lekar i vattnet är mycket viktig för att barnet ska känna sig trygg i och kring vattnet, vilket vi lägger stort fokus på i nivåerna Baddaren och Sköldpaddan. Leken är en naturlig del i barnets liv som vi använder för att nå de delmoment som finns på respektive nivå. Om barnet har god vattenvana sker inlärningen oftast fortare för att till slut bli simkunnig. Det är också viktigt att barnet är "grupp moget", dvs. klarar av att vara i en grupp med 8-9 andra barn. För att lektionen skall fungera på ett så bra sätt som möjligt och att barnen ska vara fokuserade på sina ledare så får inga föräldrar finns vid undervisningsbassängen om inte medicinska skäl finns.

 

Öva vattenvana med ditt barn

Svensk Simidrott har tillsammans med E.ON tagit fram 6 Youtubefilmer som handlar om vattenvana. Syftet med filmerna är att visa hur man som förälder kan träna på vattenvana tillsammans med sina barn. Länk till filmerna finns nedan. Vi hoppas att ni finner dem användbara!

Kolla ditt barns utmärkelser