Stadgar & policydokument

Här hittar ni Höganäs Simsällskaps stadgar:

Här hittar ni de policydokument som vi i Höganäs Simsällskap arbetar efter:

Försäkring

Personuppgiftshantering