Tävling

Efter Medley kommer de högre tävlingsgrupperna: T4, T3, T2, T1 samt T.


T4

Beskrivning
Tävlingsgrupp 4 är första tävlingsgruppen och här fortsätter satsningen på simning. Att tävla blir mer centralt och träningsfokus ligger främst på 50 - och 100m sträckor.  Man tränar 3 gånger i veckan i vattnet och 2-3 gånger i veckan på land. Ett pass är 1-2 timmar långt. Information om ickedatum och ändrade träningstider finner du på ”Aktivitetskalendern” på hemsidan. 

Kriterier: 
Att fullfölja träningspassen och visa på god kamratskap.


Målsättning: 
Att fortsätta utveckla sin simning både tekniskt och uthållighetsmässigt. Deltaga på minst 1 tävlingar/termin. 

Huvudtränare: Andreas Lundberg

T3

Beskrivning
I Tävlingsgrupp 3 fortsätter man sin satsning på simning. Man tränar 3-4 gånger i veckan i vattnet och 2-3 gånger i veckan på land. Ett pass är 1-2 timmar långt. Information om ickedatum och ändrade träningstider finner du på ”Aktivitetskalendern” på hemsidan. 

Målet med gruppen är att fortsätta utveckla sin simning både tekniskt och uthållighetsmässigt för att kunna kvalificera sig för Tävlingsgrupp 2.
Deltaga på minst 2 tävlingar/termin.

Krav

För att kvalificera sig till någon av tävlingsgrupperna måste man visa på god träningsvilja och ha en tillräckligt hög träningsstatus för att klara av träningen som bedrivs i gruppen.
>75% närvaro.

Huvudtränare: Andreas Lundberg

T2

Beskrivning
I tävlingsgrupp 2 fortsätter man sin satsning på simning. Man tränar 5 gånger i veckan i vattnet och 2-3 gånger i veckan på land. Ett pass är 1-2 timmar långt. Information om ickedatum och ändrade träningstider finner du på ”Aktivitetskalendern” på hemsidan. 

Målet med gruppen är att förbereda och matcha sig själv som simmare för att kvala till Simiaden och kvalificera sig till Tävlingsgrupp 1. 

Krav
För att kvalificera sig till någon av tävlingsgrupperna måste man visa på god träningsvilja och ha en tillräckligt hög träningsstatus för att klara av träningen som bedrivs i gruppen.
>75% närvaro.

Huvudtränare: Andreas Lundberg

T1

Beskrivning
I tävlingsgrupperna fortsätter man sin satsning på simning. Man tränar 5 gånger i veckan i vattnet och 2-3 gånger i veckan på land. Ett pass är 1-2 timmar långt. Information om ickedatum och ändrade träningstider finner du på ”Aktivitetskalendern” på hemsidan. 


Målet med gruppen är att förbereda och matcha sig själv som simmare för att kvala till Simiaden. 

Krav
För att kvalificera sig till någon av tävlingsgrupperna måste man visa på god träningsvilja och ha en tillräckligt hög träningsstatus för att klara av träningen som bedrivs i gruppen.
>75% närvaro.

Huvudtränare: Andreas Lundberg

Mästerskap

Inaktiv grupp

T

Beskrivning
I tävlingsgrupperna fortsätter man sin satsning på simning. Man tränar 5 gånger i veckan i vattnet och 2-3 gånger i veckan på land. Ett pass är 1-2 timmar långt. Information om ickedatum och ändrade träningstider finner du på ”Aktivitetskalendern” på hemsidan. 

Målet med gruppen är att förbereda och matcha sig själv som simmare för att kvala till Sum-Sim och JDM. 

Krav
För att kvalificera sig till någon av tävlingsgrupperna måste man visa på god träningsvilja och ha en tillräckligt hög träningsstatus för att klara av träningen som bedrivs i gruppen.
>75% närvaro.

Huvudtränare: Andreas Lundberg

TT

TT är en träningsgrupp för er som vill träna eller inte kan träna fullt lika mycket. Samt om man inte vill tävla. Det är för dom äldre grupperna så som T, T1 och T2.