Allmänna Villkor

Villkor för bokning och deltagande i HSS verksamhet

Nya medlemmar skapar enkelt ett konto: Skapa nytt konto

Obs, ange alltid barnets namn och personnummer, Obs

 

Välkommen med din bokning!

Läs Allmänna villkor innan bokningen genomförs.

VIKTIGT! Vid bokning av underåriga barn ska bokningarna alltid göras i barnens namn och personnummer.

Medlemsavgiften är 250kr och obligatorisk för att kunna deltaga i Höganäs Simsällskaps grupper.

Avgiften betalas årsvis och gäller per kalenderår (januari-december)

Det går endast att boka en plats per person och termin. Det går bra att stå i kö till en annan kurs samtidigt som man har bokat sig. Om det blir en ledig plats i den kurs man står i kö till, kommer man att bli kontaktad omgående för eventuell byte av tid.

För att se en översikt över lediga platser utan att vara inloggad, klicka direkt på verksamhetsdelen (tex Simskola). Längst till höger på sidan står de aktuella kurserna med röd text. Siffran inom parenteserna anger hur många lediga platser det finns kvar.

Det går endast att boka de kurser/anmäla till de tävlingar som finns med i listan nedan. För bokning av övriga kurser kontakta kansliet.

 

För att lektionen skall fungera på ett så bra sätt som möjligt och att barnen ska vara fokuserade på sina ledare så får inga föräldrar finns vid undervisningsbassängen om inte medicinska skäl finns.

Man hämtar och lämnar vid undervisningsbassängen

Om barnet har ett medicinskt skäl till att föräldern ska stanna  måste detta meddelas kansliet vid bokning.

För medley och tävlingsgrupper hämtar ni och lämnar ni vid entren.

- Kommer inte fakturan med mail efter bokning finns den att se på barnets medlemssida

Förening
Höganäs simsällskap är en ideell förening som är knuten till Riksidrottsförbundet samt följer Svenska Simförbundets riktlinjer. Föreningen är medlemsstyrd genom ett årsmöte vald styrelse och drivs till stor del av ideella krafter samt bidrag från både staten och kommunen.

Bokning / Bekräftelse
Kurser för minisim, simskola och teknikskola är baserad på 10 tillfällen. Övriga grupper tränar terminsvis. Exakta datum framgår av bokningsbekräftelsen. Bokning av HSS kurser är bindande. För att kunna boka en kurs skapas först ett konto

Efter att bokningen är stängd sker all bokning eller ombokning via hss.kansliet@gmail.com. Bekräftelse på bokning skapas direkt efter genomförd bokning och fås via mail.

Betalning
Betalning sker via faktura. Det går att välja mellan e-post- eller pappersfaktura. Vid e-postfaktura blir man aviserad via e-post att en faktura finns tillgänglig för granskning via mailet eller på ert konto. Logga in och se under fliken för ”Mina fakturor”. Vid pappersfaktura skickas en faktura hem och det tillkommer det en fakturaavgift på 30kr.
Betalning av kursavgift ska vara oss tillhanda senast 10 dagar efter att bokning skett. Vid utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr. Utebliven betalning trots påminnelser innebär att medlemmen stängs av från fortsatt deltagande i kurserna och platsen går till ett annat barn. Övriga fakturor från HSS ska även betalas inom 10 dagar. Önskas längre betalningsfrist måste ni kontakta oss. Detta kan endast medges inom rimliga gränser.

Medlemsavgift och försäkring
Alla medlemmar betalar en medlemsavgift varje kalenderår. Man måste vara medlem för att vara deltagare i någon av HSS kurser eller träningsgrupper. För att läsa mer om våra medlemstyper och –avgifter klicka på ”Avgifter och Medlemskap” i menyn till vänster. Som aktiv medlem är man försäkrad via Folksam Idrottsförsäkring.

Inställd eller ändrad kurs
Det finns ett minimum antal deltagare per kurs (antalet varierar med kurstyp). Om det är färre deltagare bokade än vad som anges som lägsta antal kan kursen ställas in. Man har då rätt att återfå hela avgiften (kurs- och medlemsavgift). Det kan även ske ändring av tid och dag. Om kursen skulle ställas in eller ändras kommer man att bli kontaktad innan kursstart.

 

Avbokning / Ombokning  

 • HSS kan inte garantera att det går att ändra en bokning till annan tid.     
 • När ni bokar en plats blir anmälan bindande och går endast att avboka via mejl till hss.kansliet@gmail.com   
 • Vid avbokning 48 timmar innan terminen startar återbetalas hela deltagaravgiften (kurs- och medlemsavgift).
 • Vid avbokning under vecka 1 på terminen tas en administrationsavgift om 200 kr ut. Kvarbliven kursavgift efter administrationsavgift återbetalas, dock återbetalas inte medlemsavgiften på 250 kr 
 • Vid avbokning under terminens vecka 2 och framåt sker ingen återbetalning.
 • Återbetalning för missade lektioner medges ej. Det går tyvärr inte att ta igen missat tillfälle på annan tid.
 • HSS avskriver sig all återbetalningsskyldighet gällande omständigheter som HSS inte själva kan råda över.   
 • Ej betald faktura gäller ej som uppsägning av bokad plats. Kontots spärras från framtida bokningar till skulden är betald.                                                                                            

Avbokning / Ombokning  Sommarsim/Intensivsim/privatsim

 • HSS kan inte garantera att det går att ändra en bokning till annan tid.     
 • När ni bokar en plats blir anmälan bindande och går ej att avboka. 
 • Ingen återbetalning.

 

Tillgodo

Tillgodo insatt på kontot ska användas inom samma kalenderår och kan ej betalas ut i pengar. Tillgodo insatta under pandemin har förlängd tid, 2020 och 2021 använd innan 2022-12-31. Ej använda tillgodo tillfaller sedan klubben.

Duscha alltid innan bad
För att få en så god vattenkvalitet som möjligt så måste samtliga medlemmar (1,5 år eller äldre) duscha innan bad:

 • Duscha utan badkläder
 • Duscha med tvål och schampo
 • Skölja av schampo- och tvålrester noga
 • Tvätta bort smink och hårprodukter
 • Ta på rena badkläder (det är ej tillåtet att bada med vanliga underkläder)

Allmänbad och syskonbad
HSS har inte möjlighet att erbjuda allmänbad, det står kommunen för. Vi är hyresgäster i Höganäs Sportcenter och kan endast erbjuda vår egen verksamhet. För att se vilka tider det är öppet för allmänbadet kan du gå in på Höganäs Kommuns hemsida (www.hoganas.se).

Bad före och efter simlektionen
HSS ansvarar endast för medlemmarna under pågående lektion. Innan och efter träning är det föräldrarna som har ansvaret. Om man vill bada innan eller efter sin simlektion betalas badbiljett i receptionen då man går in. Vid olycksfall utanför lektionstid bär HSS inget ansvar för ditt barn, inte heller simhallen ansvarar om inte badbiljett lösts vid inträde.

Information
Uppdaterad information om eventuella ändringar med mera finns på vår hemsida.
Medlemsmail går ut till samtliga aktiva medlemmar med information om lov, inställda träningar samt info om våra evenemang. Håll dig uppdaterad med den senaste informationen genom att läsa på hemsidan.

Behandling av personuppgifter
För att underlätta administrationen IT-behandlas uppgifter om namn, kontaktuppgifter, personnummer samt vilken verksamhet man deltar i hos HSS. Uppgifterna används även för att återsända information. Om man önskar avböja fortsatt information kontaktas kansliet. Läs mer på: www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/